DE GERECHTELIJKE REORGANISATIEPROCEDURE: RED UW BEDRIJF

DE GERECHTELIJKE REORGANISATIEPROCEDURE: RED UW BEDRIJF

Wanneer een onderneming zich in een moeilijke situatie bevindt, kan de gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) een waardevolle hulp blijken te zijn, omdat zij de continuïteit van de activiteiten onder toezicht van de rechtspraak in stand kan houden door de onderneming tegen haar schuldeisers te beschermen.

De GRP kan daarom niet worden gelijkgesteld met een voorkamer van faillissement, omdat deze procedure de onderneming integendeel uitnodigt tot herstructurering om betere dagen te garanderen. De GRP verhindert dat het failliet wordt verklaard, in beslag wordt genomen, … kortom, het geeft het bedrijf een tijd om het te laten herstellen.

Het beschermingsregime is voorbehouden aan natuurlijke personen die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen, rechtspersonen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid.

Omdat het een regime is dat specifiek is voor ondernemingen die door een faillissementstaat worden bedreigd, is het GRP toegankelijk zodra de continuïteit van de activiteiten van het bedrijf in gevaar is.

Download de gratis gids van ulaw om de voorwaarden voor de toepassing van deze regeling en de mogelijkheden voor u te controleren.

NL-uLaw-PRJ

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *