Optimaal extern talentbeheer, doeltreffend digitaal!

Optimaal extern talentbeheer, doeltreffend digitaal!

Vandaag staan heel wat bedrijven op de rem om nieuwe krachten in te huren of de samenwerking met externe talenten te verlengen. Dit is niet onlogisch, maar het betekent niet dat Covid-19 de talentschaarste zal oplossen. Het is voor de bedrijven van levensbelang deze illusie los te laten en strategisch gericht vooruit te kijken.

Hoe onderscheiden HR-leiders met visie zich van de rest? Hoe gaan de winnaars van morgen om met hun talentbeheer en hoe maken ze daarbij hun interne werking kostenefficiënter?

Van Corona naar een nieuwe talentcrisis

Op de arbeidsmarkt blijft de uitstroom van talent groter dan de instroom. Alle experts bevestigen deze trend en waarschuwen in koor dat dit probleem op termijn alleen maar groter zal worden.

Natuurlijk maakt de coronacrisis economisch brokken, waardoor er nu meer extern talent op de markt beschikbaar is. Maar we moeten durven toegeven dat deze verschuiving in vraag en aanbod maar van relatief korte duur zal zijn.

Eenmaal de crisis afneemt, belanden we snel terug in een wereld van talentschaarste. De tekorten zullen zelfs nog toenemen. Elke dag moeten bedrijven extra vaardigheden invullen en er ontstaan totaal nieuwe beroepen waarvoor er te weinig kandidaten beschikbaar zijn. Je kan het zo gek niet bedenken: augmented reality designers, cloud engineers, robotics ingenieurs, data experts en AI specialisten in allerlei variëteiten, toegepaste gedragsspecialisten, cybersecurity detectives, milieumanagers en meer. 

Als we uit de crisis komen, moeten we daarom de cruciale vraag stellen welke strategie bedrijven best volgen om zo vlot mogelijk externe medewerkers te vinden en te houden.

Vecht tegen de macht der gewoonte

Het risico bestaat dat de bedrijven weldra hervallen in oude gewoontes. Maar er is ook hoop op beterschap. Versnelt deze crisis “eindelijk”de lang aangekondigde digitalisering? Wordt daarbij ook het inhuren en beheren van extern talent naar een hoger digitaal niveau getrokken?

De mogelijkheden van technologie vormen in die evolutie niet de grootste rem, wél de macht der gewoonte van de gebruikers. Mensen zijn nu eenmaal bang voor het onbekende. Maar dat is in deze context ongegrond. De grote meerwaarde van een Vendor Management Systeem, kortweg VMS, maakt het voor bedrijven een bijna evidente keuze. Het geeft hen daarenboven een mooie kans om snel en zonder risico’s een grote stap vooruit te zetten in hun beleid en hun werking.

Een VMS maakt het inhuren en beheren van externe medewerkers transparanter en veel vlotter.
Onderzoek toont aan dat het tot vijf keer sneller gaat, dankzij de ingebouwde markplaats van gespecialiseerde freelancers en dienstverleners. De kandidaten in het aanbod zijn ook beter en als kers op de taart blijven ze beter betaalbaar. Voldoende argumenten om tegen de macht der gewoonte in te gaan, dat is wel zeker.

Samen een grote sprong vooruit maken

Een gouden tip: zorg dat je alle partijen binnen je organisatie betrekt bij het kiezen en in gebruik nemen van een VMS-platform. Die betrokkenheid helpt om het project uit te rollen binnen je organisatie en het te laten aanvaarden. Zo breng je samen meteen ook de onmiddellijke én potentiële waarde van zo’n programma voor je organisatie in kaart. Daarenboven zorg je er meteen ook voor dat het gekozen model en systeem het best past bij je team en je prioriteiten.

Zodra je écht met je gekozen platform werkt worden de voordelen al snel duidelijk. Alle stakeholders winnen erbij en het bedrijf krijgt een real-time zicht op het ingehuurde talent en hun kostprijs. Een pluspunt is dat elke schakel in het proces zijn eigen focus behoudt. Terzelfdertijd werkt iedereen mee aan één doel: zo snel mogelijk tegen de beste prijs de beste externe kandidaten aantrekken en beheren.

Voor je een platform in gebruik neemt, beoordeel je best naast de totale gebruikskost de eisen van de betrokken verantwoordelijken in de organisatie. De tijdwinst en verduidelijking van de verantwoordelijkheden gelden voor iedereen. Dat beoordeel je dus samen. Daarnaast kan elke speler in het proces de waarde van het systeem voor zijn domein inschatten…

  • Aankoop: betere controle van het inhuurbudget
  • Juridisch: waterdichte overeenkomsten en processen
  • Financieel: heldere procedures en besparingen
  • HR: beter beheer van de leveranciers, performante rapportering
  • Operationele business: kortere inhuurtijd met hogere kwaliteit


Ongekend, onbemind

De opmars bij de opdrachtgevers van nieuwe performante VMS-platformen is niet meer te stuiten. Steeds meer inhuurders van extern talent zien het licht en kiezen voor een eenvormig en kostenbesparend platform voor extern talentbeheer. En eens in gebruik willen ze nooit meer terug naar vroeger. Ook de freelancers en de dienstverleners stromen toe.

Die trend versnelt nog door de coronacrisis, zeker voor VMS-platformen met een goed uitgebouwde marktplaats. Daar vinden ze snel nieuwe opdrachten aan een marktconforme prijs, terwijl hun administratie vereenvoudigt. Ook hier is de concrete ervaring het beste argument. Eens je opdrachten wint, merk je meteen hoe vlot het proces en de verdere opvolging verlopen. En dan wordt de nieuwe werkwijze meteen ook de nieuwe norm.

Welkom in de nieuwe wereld van werk  

De bedrijven in onze omringende landen staan al verder in de adoptie van VMS-platformen. We zijn op weg naar een nieuwe orde, een ’nieuw normaal’, waarbij tijdelijk talent een belangrijke natuurlijke plaats inneemt in het snel evoluerend spel van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De coronacrisis versnelt dit proces. Om de talentcrisis die erna komt aan te pakken, is het verstandig nu een stap vooruit te zetten.

Overwin de macht der gewoonte en maak met alle betrokken partijen de afweging. Dan wordt een VMS-platform een evidentie. Keer op keer zien we hoe twijfel snel verandert in enthousiasme: een nieuwe wereld gaat open voor opdrachtgevers, freelancers en dienstverleners, die thuiskomen in een systeem met heldere regels, vloeiende processen en boeiend werk aan interessantere voorwaarden.

Wil jij ook de stap zetten naar optimaal talentbeheer?

In een eerlijk en vrijblijvend gesprek licht het team van proUnity u graag toe hoe dit alles in zijn werk gaat. Het is in deze vreemde tijden het ideale moment om die oefening te maken.

Interesse?
Neem contact op via info@pro-unity.com, of contacteer ons op +32 (0)2 310 87 15

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *