DE GERECHTELIJKE REORGANISATIEPROCEDURE: RED UW BEDRIJF

DE GERECHTELIJKE REORGANISATIEPROCEDURE: RED UW BEDRIJF

Wanneer een onderneming zich in een moeilijke situatie bevindt, kan de gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) een waardevolle hulp blijken te zijn, omdat zij de continuïteit van de activiteiten onder toezicht van de rechtspraak in stand kan houden door de onderneming tegen haar schuldeisers te beschermen.